Japanese Word

Japanese Word
 

Awalan Go Dan O Dalam Bahasa Jepang By Arief Untuk memberikan kesan anggun, para pembicara menggunakan gaya bahasa yang indah dengan menambahkan awalan “go” atau “o” kepada pendengarnya. Misalnya untuk awalan  go, terdapat perkataan ; go-ryoko (berwisata), go-rippa (hebat), ...

Categories: Japanese Words

Pujian Dalam Bahasa Jepang

Pujian Dalam Bahasa Jepang
 

Pujian Dalam Bahasa Jepang By: Arief Hanya manusia yang mempunyai peradaban memuji orang lain. Bahasa pujian ini, juga berkaitan dengan arti “mengakui”, sehingga dapat dikatakan sebagai asal mula bagi hubungan antar manusia. Dalam bahasa Jepang, ada perkataan ii , di samping mempunyai a...

Categories: Japanese Words

Top

<